Archív autora: Mária Veletínská

Kniha – predaj sro

Predaj sro je momentálne veľmi obľúbený štýl začatia podnikania. Existujú spoločnosti, ktoré zakladajú firmy na predaj a tie si odkupujú budúci podnikatelia, aby si ušetrili čas a peniaze na založenie novej firmy. Vyššie spomínané spoločnosti, okrem zakladania obchodných spoločností a vykonávania zmien v týchto spoločnostiach, poskytujú svojim klientom aj online predaj novozaložených spoločností, ktoré majú viacero výhod. Predaj spoločností sro je oproti ich zakladaniu výhodnejší najmä z časového hľadiska a administratívnej záťaže. Pretože vyvstáva časová úspora pri odkúpení funkčnej firmy, automaticky vyvstane aj časová úspora pri začatí podnikania. Podnikať môžete ihneď po podpise dokumentov, ale bankový účet si môžete otvoriť až vtedy, keď budete mať v ruke výpis z obchodného registra. Kúpou sro sa vyhnete splateniu základného imania 5000,- eur. Spoločnosti na predaj sú novozaložené spoločnosti sro, takzvané readymade, alebo tiež spoločnosti s históriou.

Výber spoločnosti, či už readymade, alebo spoločnosť s históriou, je viazaný podľa toho v čom chcete podnikať a ako rýchlo. Kúpa readymade spoločnosti je výhodná pre všetkých, ktorí nechcú čakať pokiaľ im bude pridelené IČO a DIČ. Je to tým, že tieto spoločnosti už IČO a DIČ pridelené majú, teda sú registrované pre daň z príjmu. Zároveň sa zmluvne garantuje, nemajú firmy žiadne záväzky, ani pohľadávky a sú pripravené na okamžitý prevod. Naopak spoločnosti s históriou ťažia z dlhšieho fungovania na trhu, čím získavajú u klientov dôveryhodnosť. Môžu čerpať štrukturálne fondy, pretože na niektoré projekty sa vyžaduje preukázanie činnosti za niekoľko uplynulých rokov. Obdobne funguje aj verejné obstarávanie, pri ktorom sa vyžaduje preukázanie obratov v určitej výške za posledné tri hospodárske roky alebo aj zoznam dodávok za uplynulé roky. Z toho vyplýva, že predaj sro má obojstranne svoje výhody, záleží od klientových potrieb a  spoločnosti na predaj sro uskutočnia všetky potrebné zmeny podľa vašich požiadaviek v rámci ponúkanej ceny. Či ide o zmenu spoločníka, konateľa, sídla, obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania, alebo niečo podobné.

Proces predaja prebieha v starostlivosti spoločnosti, s ktorou klient komunikuje. Konzultácie sa uskutočňujú v sídle spoločnosti s odborníkmi, ktorí zhodnotia potreby klienta a vyberú ready-made s.r.o., alebo spoločnosť s históriu, ktorá týmto potrebám zodpovedá. Rovnako odborníci v danej spoločnosti vypracujú podklady k prevodu, ktoré vám doručia zvyčajne do dvadsaťštyri hodín. Následne dochádza k overenému podpisu dokumentov, čím sa klient stáva konateľom firmy a dokumenty naspäť doručí do spoločnosti na predaj sro.

Ostatné zmeny ďalej rieši spoločnosť za vás. V závere prevodu spoločnosti na klienta, dostáva klient nový výpis z obchodného registra a ostatnú dokumentáciu preukazujúcu, že firma je jeho a má plné právo s ňou disponovať, podnikať. Čas tohto prevodu je v priemere päť dní od podania návrhu na zápis do obchodného registra, avšak tento čas sa môže pohybovať od troch do sedem dní.

predaj-sro-kniha

Sex v Bratislave

Dnešná literatúra ponúka možnosť nahliadnuť do každej sféry, podľa toho, čo človeka zaujíma. Samozrejme, že každého zaujíma niečo iné, nie je kniha ako kniha, preto niekto radšej siahne po klasickej beletrii a niekto zasa vyhľadáva knihy z trochu inej oblasti. Sú knihy, ktoré by sa dali označiť za takzvaných sprievodcov podnikov ponúkajúcich služby, v ktorých figuruje najmä sex. Bratislava, ako hlavné a najväčšie mesto má v knihách tohto typu najbohatšie zastúpenie. Je všeobecne známe, že kde je veľa obyvateľov, či zvýšený turistický ruch, tam vznikne podnik, v ktorom sa miestni, či cudzinci môžu zabaviť, či odreagovať. Tak isto funguje aj sex v bratislave.

Mnoho kníh vám odporučí najlepší podnik, kde je najlepší a najkrajší personál, kde sú služby kvalitné a takpovediac nadštandardné. Podniky tam môžu byť zoradené podľa služieb, ktoré ponúkajú. Od ľahších, napríklad kluby, v ktorých dievčatá len tancujú vo vyzývavej spodnej bielizni, či podniky v ktorých klientovi dievčatá doprajú nezabudnuteľný zážitok v podobe erotickej, alebo ak chcete sex masáže. V tomto prípade si zákazník naozaj prichádza oddýchnuť a zrelaxovať a ako bonus si odnáša uspokojujúci pocit. V knihe tohto charakteru nemôžu chýbať ani podniky, kde služby zahŕňajú oveľa viac, než tanec masáž. Podniky, kde klient dostane za nemalú zaplatenú sumu dievča, s ktorým môže stráviť pomerne viac času, sú v posledných časoch veľmi populárne. Vyhľadávajú ich najmä zákazníci zo zámožnejších kruhov, často krát vysokopostavení podnikatelia, ktorých meno je zároveň ich obchodnou značkou. Je teda samozrejmé, že diskrétnosť a vysoká dávka anonymity je prvoradá. Tak isto sa očakáva, že klient si potrpí na istý luxusnejší vzhľad interiérov podniku a vyšší štandard služieb, preto je dôležité, aby podnik vedel odovzdať to najlepšie.

Určite sa nájdu články, či knihy, ktoré sa nezameriavajú ani tak na kluby či podniky všeobecne, skôr ich chcú vnímať takpovediac z vnútra. Zameriavajú sa teda na personál, ktorý tam pracuje a tak sa snažia preniknúť niekedy pomerne zložitou štruktúrou a odhaliť ich chod.

b

Zdroj: Sex Bratislava