Kniha – predaj sro

Predaj sro je momentálne veľmi obľúbený štýl začatia podnikania. Existujú spoločnosti, ktoré zakladajú firmy na predaj a tie si odkupujú budúci podnikatelia, aby si ušetrili čas a peniaze na založenie novej firmy. Vyššie spomínané spoločnosti, okrem zakladania obchodných spoločností a vykonávania zmien v týchto spoločnostiach, poskytujú svojim klientom aj online predaj novozaložených spoločností, ktoré majú viacero výhod. Predaj spoločností sro je oproti ich zakladaniu výhodnejší najmä z časového hľadiska a administratívnej záťaže. Pretože vyvstáva časová úspora pri odkúpení funkčnej firmy, automaticky vyvstane aj časová úspora pri začatí podnikania. Podnikať môžete ihneď po podpise dokumentov, ale bankový účet si môžete otvoriť až vtedy, keď budete mať v ruke výpis z obchodného registra. Kúpou sro sa vyhnete splateniu základného imania 5000,- eur. Spoločnosti na predaj sú novozaložené spoločnosti sro, takzvané readymade, alebo tiež spoločnosti s históriou.

Výber spoločnosti, či už readymade, alebo spoločnosť s históriou, je viazaný podľa toho v čom chcete podnikať a ako rýchlo. Kúpa readymade spoločnosti je výhodná pre všetkých, ktorí nechcú čakať pokiaľ im bude pridelené IČO a DIČ. Je to tým, že tieto spoločnosti už IČO a DIČ pridelené majú, teda sú registrované pre daň z príjmu. Zároveň sa zmluvne garantuje, nemajú firmy žiadne záväzky, ani pohľadávky a sú pripravené na okamžitý prevod. Naopak spoločnosti s históriou ťažia z dlhšieho fungovania na trhu, čím získavajú u klientov dôveryhodnosť. Môžu čerpať štrukturálne fondy, pretože na niektoré projekty sa vyžaduje preukázanie činnosti za niekoľko uplynulých rokov. Obdobne funguje aj verejné obstarávanie, pri ktorom sa vyžaduje preukázanie obratov v určitej výške za posledné tri hospodárske roky alebo aj zoznam dodávok za uplynulé roky. Z toho vyplýva, že predaj sro má obojstranne svoje výhody, záleží od klientových potrieb a  spoločnosti na predaj sro uskutočnia všetky potrebné zmeny podľa vašich požiadaviek v rámci ponúkanej ceny. Či ide o zmenu spoločníka, konateľa, sídla, obchodného mena, rozšírenie predmetov podnikania, alebo niečo podobné.

Proces predaja prebieha v starostlivosti spoločnosti, s ktorou klient komunikuje. Konzultácie sa uskutočňujú v sídle spoločnosti s odborníkmi, ktorí zhodnotia potreby klienta a vyberú ready-made s.r.o., alebo spoločnosť s históriu, ktorá týmto potrebám zodpovedá. Rovnako odborníci v danej spoločnosti vypracujú podklady k prevodu, ktoré vám doručia zvyčajne do dvadsaťštyri hodín. Následne dochádza k overenému podpisu dokumentov, čím sa klient stáva konateľom firmy a dokumenty naspäť doručí do spoločnosti na predaj sro.

Ostatné zmeny ďalej rieši spoločnosť za vás. V závere prevodu spoločnosti na klienta, dostáva klient nový výpis z obchodného registra a ostatnú dokumentáciu preukazujúcu, že firma je jeho a má plné právo s ňou disponovať, podnikať. Čas tohto prevodu je v priemere päť dní od podania návrhu na zápis do obchodného registra, avšak tento čas sa môže pohybovať od troch do sedem dní.

predaj-sro-kniha