Slováci si čoraz viac požičiavajú

Len donedávna sme patrili medzi najmenej zadlžené národy Európy. Množstvo i objem pôžičiek boli hlboko pod európskym priemerom. V ostatných rokoch sa ale veci začínajú postupne meniť. Západnú Európu začíname pomaly dobiehať aj v tejto oblasti. Už sme si jednoducho zvykli žiť na dlh.

 

Na čo si požičiavame

Požičiavame si v podstate na čokoľvek. Dominujú autá, elektrospotrebiče, stroje a prístroje, ako napríklad ponorné čerpadlá a tiež zariadenie do domácnosti. Súvisí to aj s tým, že naše nároky stúpajú. Už nám napríklad nestačia obyčajné kuchyne, chceme kuchyne na mieru. Nepožičiavame si však len na tovar, ale aj na služby. Príkladom sú dovolenky. Už nám nestačí len obyčajný hotel, chceme prinajmenej wellness hotel.

Kapitolou samou o sebe sú pôžičky na bývanie. Na Slovensku došlo k takému rýchlemu nárastu, že centrálna banka bola najnovšie nútená upraviť pravidlá poskytovania hypoték, aby tento nárast aspoň čiastočne stlmila. Naopak, u nás sme si ešte nezvykli požičiavať na vzdelanie, nakoľko štátne vysoké školy sú stále bezplatné.

Prečo si si požičiavame

Skúsme si však položiť aj otázku, prečo si toľko požičiavame. Prvý dôvod sme už naznačili, stúpajú naše nároky. Chceme viac a vo vyššej kvalite. Ďalším dôvodom je, že to chceme hneď. Čoraz menej sme ochotní sporiť a svoju spotrebu odkladať na neskoršie. Podporuje nás v tom aj priaznivá situácia na kapitálových trhoch. K dispozícii sú takzvané lacné peniaze, úroky sú relatívne nízke a pôžičky výhodné.

Úvery by sme mohli dokonca označiť za jeden z motorov kapitalizmu, trhovej ekonomiky a konzumnej spoločnosti. Jej prioritou je sústavné zvyšovanie spotreby, ktorú stimuluje aj všadeprítomná reklama. Nechceme tvrdiť, že pôžičky musia byť iba strašiakom. Na ich príliš rýchly rast by sme si mali ale dávať pozor. Nesmieme totiž zabúdať na „maličkosť“, že pôžičky treba aj splácať. Ak to dokážeme, všetko je v poriadku. Ak nie, môžeme sa ocitnúť vo veľkých problémoch. Aj preto sa uvažuje o tom, že do učebných osnov sa zavedie predmet finančná výchova, aby sme sa už od malička učili rozumne nakladať so svojimi peniazmi.

Ešte dodajme, že zadlženosť sa netýka len domácností, ale aj štátu a verejných financií. To je však už celkom iný príbeh.