Keď vládne kult tela

V žiadnej inej dobe ľudia nevenovali takú pozornosť vlastnému telu ako v súčasnosti. Móda, reklama a médiá vytvárajú silný tlak, aby sme svoje telo sústavne vylepšovali a zdokonaľovali. To má svoje pozitívne aj negatívne dôsledky. Pozrime sa spolu na tie najdôležitejšie.

Šport a fitness

Asi ste si všimli, že čoraz viac ľudí sa venuje športu. Rastie popularita behu, cyklistiky, plávania či lyžovania, stále obľúbenejšia je joga, zumba či piletas. Fitness centrá a posilňovne sú plné cvičiacich ľudí. A to sme ešte ani nespomenuli kolektívne a adrenalínové športy. Je ich čoraz viac a každý si môže zvoliť ten, ktorý mu najviac vyhovuje. Ak naša túžba po krajšom tele vedie k športovaniu, môžeme kultu tela pripísať dobrý bod. Negatívom je, ak si k tomu chceme dopomôcť umelo, napríklad užívaním nebezpečných anabolických steroidov či nebodaj dopingom.

Zmeny stravovania

Ďalším spôsobom ako zdokonaliť svoje telo je zdravá a vyvážená strava. Minimálne ľudia vo vyspelejších častiach sveta sa v posledných dekádach naozaj stravujú zdravšie. Zdravej výžive sa venuje veľká pozornosť v médiách, pribúdajú nové zdravé jedlá, recepty a diéty. No nielen to. Inovujú sa aj výživové doplnky, dokonca aj pre vegetariánov a vegánov, ako príklad môžeme uviesť vegan protein. Aj toto všetko patrí medzi pozitíva, veď kto by už namietal proti zdravej výžive? Musíme však spomenúť aj odvrátenú stránku kultu tela, ktorý často vedie k poruchám stravovania ako anorexia či bulímia.

Plastická chirurgia

Radikálnejším zásahom do ľudského tela je estetická chirurgia – od botoxu pier cez implantáciu umelých prsníkov až po náročné plastické operácie. Tu treba pristupovať s maximálnou rozvahou a opatrnosťou. Odborne zvládnuté odstránenie nedokonalostí tela či kože, ako aj iné vylepšenia môžu mať pozitívne účinky na naše sebavedomie, najmä ak nás zbavia psychických komplexov. Pozor ale na extrémy. Premena tela dotiahnutá do krajností môže viesť až k poruchám identity a ďalším negatívnym dôsledkom.

Kalokagatia ako riešenie

Na samotnej túžbe po krásnom tele nie je nič zlé, ale všetkého veľa škodí. Príklad by sme si mali brať zo starovekého Grécka. Antický ideál kalokagatie kladie do popredia súlad medzi fyzickou a duševnou krásou. Dbať by sme mali rovnakou mierou na oboje.